Média

Shin

Shin

Ren

Ren

Sa

Sa

Yu

Sha

Sha

Munazukushi

Munazukushi

Enyô

Enyo

Ryôguruma

Shin

Nookuri

Nookuri

Gyokko

Gyokko

Suigetsu

Suigetsu

Inchûyô

Inchuyo

Yôchûin

Yochuin

Hibikigaeshi

Hibikigaeshi

Hazumi

Hazumi

Maegoshi

Maegoshi

Musôgaeshi

Musougaeshi

Mawarigakari

Mawarigakari

Migi no teki

Miginoteki

Shihô

Shiho